Dne 11. februarja 2016 bo v dopoldanskem času kratek (do največ 2 minutni) izpad zaradi nadgradnje distribucijske antene na lokaciji: Koper.