Dne 18. februarja 2016 bo v dopoldanskem času kratek (do največ 10 minutni) izpad zaradi nadgradnje hrbtenične povezave: Koper, Poljane.