Dne 22 februarja 2016 je v jutranjih urah prišlo do daljšega izpada na omrežju zaradi del, ki jih izvaja Elektro Primorska na električnem omrežju.