Zaradi vzdrževalnih del na elektro omrežju bo prekinitev omrežja 9:00 do 13:30

Na dan 13.12.2016