Zaradi težav z infrastrukturnim stikalom bo večkrat prišlo do kratkotrajnega izpada zaradi ponovne namestitve.